Franc Erb Slovak Erb
Association Amitié Franco-Slovaque Noailles
SPOLOK FRANCÚZSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA
Association Amitié Franco-Slovaque

PRIHOVOR PREMIERA KU KRAJANOM

E-mail Tlačiť PDF

015  

     PRIHOVOR PREMIERA ROBERTA FICA KU KRAJANOM

Vážený pán veľvyslanec, milí krajania, dámy a páni,

 

som rád, že môžem svoju pracovnú návštevu v Paríži zakončiť recepciou na pôde veľvyslanectva Slovenskej republiky, venovanej oslave 20. výročia prijatia základného dokumentu každého štátu, ústavy. Je to veľmi symbolické, keďže práve Francúzsko bolo jednou z prvých krajín, ktorá 1.januára 1993 uznala samostatnú Slovenskú republiku.

Aj moje dnešné stretnutie s prezidentom Francúzskej republiky Francois Hollandom potvrdilo tradične priateľský a obojstranne výhodný charakter bilaterálnych vzťahov, ktoré majú svoj základ v minulosti. Pripomeniem tu aspoň osobnosť slovenského politika, astronóma, generála francúzskej armády a spoluzakladateľa Československa Milana Rastislava Štefánika. Námestie nesúce jeho meno sa nachádza neďaleko slovenského veľvyslanectva. Legendárnou je už účasť francúzskych partizánov v bojoch proti fašizmu počas Slovenského národného povstania v roku 1944 a chcem využiť aj túto príležitosť a vzdať hold žijúcim priamym účastníkom týchto bojov a pokloniť sa pamiatke padlých

Posledná úprava Sobota, 06 Október 2012 21:11 Čítať celý článok...
 

LE PLUS ANCIEN GROUPE ETHNIC

E-mail Tlačiť PDF

Les Slovaques

le plus ancien groupe ethnique en Europe!

.
À une époque où le mythe de la grande migration des peuples est mis en cause, viennent toujours de nouvelles informations qui confirment la théorie que - des populations slaves sont originaires de l'Europe. Surtout de l'ouest et du nord de l'Europe les racines slaves du nom des lieux actuels nous le confirment. Très intéressant et important est le rôle  de la - Slovaquie - Slovénie (la Slovénie, Slovaquie), en tant que nation, parce que, selon des études récentes, elles sont l'une des plus vieilles nations d'Europe. Les recherches génétique nous du doc. Ferak nous ont amené à des résultats intéressants. Nous sommes les champions de l'authenticité ethnique. Pratiquement, 85% des Slovaques sont porteurs  des gènes originaires d’Europe centrale et dans notre pays il y a plus de 8000 ans. Donc, nous sommes les premiers - habitants originaires de la Slovaquie, nous avons toujours vécu sous les Tatras. Nous sommes parmi les plus anciens groupes ethniques en Europe. Des gènes dont nous sommes porteurs, existaient en Europe  il y a 20 à 50.000 ans!

Posledná úprava Utorok, 24 Júl 2012 23:11 Čítať celý článok...
 

150 ROKOV OD MEMORANDA

E-mail Tlačiť PDF

150 ANS DEPUIS LE MEMORANDUM DE LA NATION SLOVAQUE

Le Mémorandum de la nation slovaque est un document  des exigences slovaques dans les domaines constitutionnel, juridique, politique et culturel , adopté par le l'Assemblée nationale slovaque, 6e au 7e Juin 1861 à Martin , en présence de 5000 personnes

Le Mémorandum de la nation slovaque inclue des dispositions essentielles, mais aussi mineures. Parmi les dispositions  il y a :

  • demande de création de l'Académie de droit
  • demande de création du Département de la langue slovaque et la littérature à l'Université de Budapest
  • demande pour que la langue slovaque soit  enseignée dans les écoles
  • demande pour que  les magazines économiques slovaques puissent paraitre
  • demande  afin que puissent s’établir des associations économiques slovaques

La chose la plus importante est que le Mémorandum de la nation slovaque a été nécessaire pour créer et ancrer la spécificité slovaque dans le territoire de la Hongrie. Toutefois, rien dans ces demandes  n‘ indiquait la sécession de la Slovaquie de la Hongrie. Il s‘agissait plutôt  d'une certaine forme d'autonomie éducative et culturelle. Néanmoins, le Mémorandum de la nation slovaque a ete  rejetée par le parlement hongrois. Les Hongrois n‘ont rien voulu admettre. Le Mémorandum de la nation slovaque différait des exigences de la nation slovaque et représentait surtout les demandes au niveau politique (reconnaissance des Slovaques comme une nation distincte). Malgré ce fait, la représentation politique hongroise, après le rejet du Memorandum de la nation slovaque,  a déclenché une action contre-mémorandom où les hongrois forcaient des communautés  de se distinguer du mémorandum. Les dirigeants de la Nation Slovaque ont donc concu un  nouveau programme qui a été proposé au gouvernement de Vienne. Le second document créé en 1861 a été soumis 12/12/1861 et  porte la dénomination le Mémorandum de Vienne .

Posledná úprava Pondelok, 23 Apríl 2012 19:32
 

LA PLAQUE COMMEMORATIVE AU GENERAL STEFANIK

E-mail Tlačiť PDF

plaque stefanik    l'inauguration de la plaque commémorative au


GENERÁL RASTISLAV ŠTEFANIK A PARIS


                  Marek Eštok

   Ambassadeur de la Republique Slovaque à Paris

 

                     Je voudrais tout d'abord excuser Monsieur Pavol Hrušovsky, président du, conseil national slovaque, qui devait dévoiler la plaque avec nous, mais il a été oblige d'annuler sa visite à Paris à cause de la séance parlementaire extraordinaire.
                    Je suis heureux qu'aujourd'hui l'effort commun de l'ambassade de Slovaquie et de la Mairie de Paris et du 14 eme arrondissement va prendre fin par l'inauguration de la plaque commémorative au GENERAL RASTISLAV ŠTEFANIK le grand fils de la SLOVAQUIE.
                    Je voudrais remercier personnellement Monsieur le Maire de Paris Bertrand Delanoe et son équipe de collaborateurs qui, l'année dernière à réagi très ouvertement et d'une manière opérationnelle à ma proposition de préparer ce projet commun. Grâce à son engagement personnel et l'appui du maire du 14 eme arrondissement et de la ville de Paris, nous pouvons aujourd'hui rendre hommage à l'homme politique, diplomate, soldat, scientifique et cofondateur de la République Tchéco-slovaque ainsi qu'au général de l'armée française ici, devant la maison où il a vécu, péndant 12 ans de son séjour à Paris.

Posledná úprava Pondelok, 23 Apríl 2012 19:31 Čítať celý článok...
 

HUNGARIA PRASTARA ZEM

E-mail Tlačiť PDF

HUNGARIA, Prastará Zem, Zaniknuté Kráľovstvo,

Vlasť a Dedičstvo Slovenov/Slovákov.

Vlado Tabačίk (*)

(*)Viď pôvodný francúzsky text v časopise “SPRAVODAJ” spolku SF-SP,

č.59/2010, str. 7 a tiež  http://amitie-franco-slovaque.eu

 

Boli to Rimania, ktorí v 5. storočí pomenovali slovom HUNG ARIA (podobne ako Bulg aria, Arauc aria, Sird aria, ...) veľké územie (ARIA) obývané Hunmi (HUNG). Rímske légie bojovali s týmito “Barbarmi” na Dunaji, na východ od ľavo-brežného ústia Moravy, ktoré neskôr patrilo moravským Slovenom. Dva tábory rímskych légii, položené na druhom brehu Dunaja, najbližšie k náprotivnými pevnostiam Slovenov zvaným “Brezalauspurc” (Bratislava) a “Dovina” (Devin), niesli mená “Gerulata” (Rusovce) a “Carnuntum” (Petronell). Po porážke Hunov na Katalónskych Poliach (451) a po smrti Atilu (453) o nich už viac nepočuť: integrovali sa do pôvodného slovenského obyvateľstva, ktoré tam bolo už pred nimi a ostalo dodnes.

Podobne bezo-stopy zanikli aj ďalší mongolskí dobyvatelia Panónie, Avari, príslovečne vykynožení Frankami Karola Veľkého (791, 795) koncom ôsmeho storočia, na obrovskú úľavu Avarmi utláčaných Slovenov. Títo, na znak obdivu a vďačnosti, prijali  osloboditeľovo meno „Karl” vo tvare „ kráľ ” ako titul „ kráľ vo všeobecnosti ” !!

Čítať celý článok...
 


Stránka 2 z 3