Franc Erb Slovak Erb
Association Amitié Franco-Slovaque Noailles
SPOLOK FRANCÚZSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA

S.E. MAREK ESTOK VEVYSLANEC

E-mail Tlačiť PDF
estok 1
    
  S.E. MAREK EŠTOK, VEĽVYSLANEC SR V PARÍŽI,    

 PRIHOVÁRA SA KRAJANOM....

Drahí krajania, vzácni hostia, priatelia,

Francúzsky filozof La Rochefucault vyslovil sentenciu, ktorá má aj dnes svoju inšpiratívnu silu. Znie takto: „... Predstavivosť je nielen predzvesťou skutkov, ale sama aj skutky plodí... Považujem za veľké privilégium, ale aj za osobnú poctu, že ako veľvyslanec zastupujem Slovenskú republiku práve vo Francúzskej republike.

Paríž je európske veľkomesto, v ktorom sa výrazne formovali moderné dejiny Slovákov, preto je pre mňa veľkou výzvou pokračovať v poslaní, ktorého základy v 20. storočí kládol vojak a diplomat dr. Milan Rastislav Štefánik a potom dvadsať rokov Slovák, prvý veľvysalnec Česko-Slovenska, JUDr. Štefan Osuský. Nechcem sa porovnávať s týmito jedinečnými osobnosťami Slovenska, ale iste mi dovolíte, aby som sa pokúsil vedome od začiatku svojho pôsobenia rozvíjať kontinuitu ich osobných výkonov, inšpirovať sa ich nasadením, tým aké hodnoty uznávali, vyznávali a, samozrejme, spôsobmi, ktorými ich presadzovali. Boli to hodnoty demokracie, slobodomyseľnosti a suverenity talentovaného slovenského národa. To je odhodlanie, ktoré vyslovujem na tomto mieste ako istý záväzok a aj víziu svojho pôsobenia v službách Slovenskej republiky vo Francúzskej republike.

Prichádzam do krajiny, ktorú si vážim, ktorá ponúkla Európe a svetu veľa inšpiratívnych skutkov.  Rád by som preto nadviazal na všetko dobré a múdre, čo Francúzsko a Slovensko za dlhé roky spolupráce vykonali. Osobitne si cením pomoc Francúzska pri formovaní čs. légií aj pri podpore a vzniku Česko-Slovenskej republiky. Táto overená politika vzájomnej dôvery sa prejavila aj 1. januára 1993, keď Francúzsko bolo jedno z prvých, ktoré uznalo nezávislú Slovensku republiku. Túto vysokú dôveru si veľmi vážime a máme ju hlboko zapísanú v pamäti.

Chcem si nájsť cestu ku krajanom, ľuďom staršej generácie, ktorá sem prichádzala ešte v čase po I. aj po II. svetovej vojne za prácou, a za uplatnením. Bude mojou osobnou ambíciou, aby som sa so slovenskými krajanmi nielen stretával, ale aby sme navzájom pestovali mosty vzájomného slovensko-francúzskeho priateľstva tak, ako to po celý život robil slovenský sochár a medailér, trnavský rodák Majster William Schiffer.

Osobitne si všímam aj to s akou dôverou prichádzajú do Paríža študovať a pracovať mladí Slováci, aby nasledovali príklad generácií ich predchodcov. Ich dychtivosť po vedomostiach, ale aj ich nádej, aby sa vyrovnali európskej mládeži 21. storočia, si veľmi cením. Verím, že vždy nájdeme spôsoby, ako si vzájomne pomáhať, ako hľadať cesty dorozumenia. Som hrdý na mladé Slovenky a Slovákov, ktorí prejavujú nové sebavedomie merať sa s tými najlepšími študentami Európy práve v Paríži a v ďalších miestach Francúzska. Paríž je aj zostáva pre každého vzdelaného človeka Mekkou európskej vedy a kultúry. Ako občania Slovenskej republiky ďakujeme za dôveru, že Francúzsko otvára dvere aj mladým Slovenkám a Slovákom. Dôvera je prvým schodíkom k novej kvalite našich priateľských vzťahov.

Verím, že dobrá predstavivosť plodí skutky. Prichádzam do metropoly Francúzskej republiky s jasnými predstavami a som pripravený urobiť všetko pre to, aby sme spoločne mnohé z nich premenili na skutky. Želám Vám, aby ste sa na pôde Veľvyslanectva Slovenskej republiky po celý čas môjho účinkovania na poste ambasádora cítili ako na domácej slovenskej pôde. Dvere veľvyslanectva sú pre Vás a vaše návrhy vždy otvorené.

Posledná úprava Sobota, 12 Február 2011 21:08