Franc Erb Slovak Erb
Association Amitié Franco-Slovaque
SPOLOK FRANCÚZSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA
Actualités

volby

E-mail Tlačiť PDF

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023.

Pre koho je určená voľba poštou zo zahraničia?

Voľba poštou zo zahraničia je určená pre občanov Slovenskej republiky, ktorí majú záujem zúčastniť sa volieb do Národnej rady Slovenskej republiky,

- ale •nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

• majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia.

Aké podmienky musím spĺňať, aby som mohol voliť poštou vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023?

Podmienkou je občianstvo Slovenskej republiky, dosiahnutie 18 rokov veku najneskôr v deň konania volieb a uvedenie adresy miesta pobytu v zahraničí, na ktorú je možné zaslať materiály na hlasovanie.

Akým spôsobom môžem požiadať o voľbu poštou?

Požiadať o voľbu poštou môžete Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky elektronicky alebo v listinnej podobe.

Ako požiadam o voľbu poštou elektronicky? 

Elektronicky môžete požiadať o voľbu poštou prostredníctvom informačného systému, sprístupneného na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky; elektronicky môžete požiadať o voľbu poštou aj prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.

Dokedy je možné požiadať o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023?

Žiadosť o voľbu poštou musí byť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky doručená najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb, t. j. najneskôr dňa 09. 08. 2023.

Posledná úprava Streda, 12 Júl 2023 22:00
 

Slovenské hody v Paríži

E-mail Tlačiť PDF

Pozvánka a prihláška v PDF - Invitation et inscription en PDF

Slovenske hody 2022 invitation - inscription1

Slovenske hody 2022 invitation - inscription2

 

Posledná úprava Pondelok, 31 Október 2022 23:00
 

FESTIVAL CLAYE-SOUILLY

E-mail Tlačiť PDF

claye souilly

https://culture-evasions.fr/2022/09/01/festival-franco-slovaque/

Le Festival « Musiques du Monde » de Claye-Souilly,

L' Association Amitié Franco-Slovaque,
en partenariat avec Shopping Promenade Claye-Souillly
présentent le
Festival Franco – Slovaque
Musiques – Danses – Chants – Folklore slovaque
avec
FS Slnečnica de Piešt'any (Slovaquie)
L'Académie de Danse de Meaux
Le Chœur « Odyssées » de Claye-Souilly

 

Le Festival « Musiques du Monde » de Claye-Souilly renoue avec son passé qui a vu la visite de nombreuses formations internationales dont l'Orchestre

National de Shanghai, le Grand Chœur de l'Opéra Moussorgski de St.Pétersbourg et des chœurs prestigieux de très nombreux pays (Etats Unis, Canada,

Chine etc.).En cette année 2022, la manifestation est consacrée à la Slovaquie, pays aux richesses fabuleuses. Un spectacle de danses et de chants

sera proposé au public avec le groupe folklorique FS Slnečnica de Piešťany. L'Académie de Danse de Meaux et le Chœur « Odyssées » de Claye-Souilly

sont également au programme. P. Caspar 

 

 

 

Posledná úprava Nedeľa, 18 September 2022 21:23
 

LETO V BOJNICIACH

E-mail Tlačiť PDF

Ljanov bazen exterier 1l

                 LETO V BOJNICIACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matica

E-mail Tlačiť PDF

scan

Posledná úprava Piatok, 29 Apríl 2022 19:05 Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 4